Pastor Gerrit Houtman spreekt helder en heel bemoedigend over onze roeping en hoe die voor God vaststaat. Hij helpt ons. Ook door teleurstellingen heen. Het gaat om 1 Land ‘heroveren’ , 2 Gevangenen bevrijden 3 Mensen uit het donker halen. Hij gaat uit van de tekst in Jesaja 49:1-10

Weten wat je roeping is!