Luister hoe doorheen de hele Bijbel God zich kenbaar maakt door vuur. Vuur is de gave die mensen aantrekt en een verlangen in hen opwekt om Jezus, het vuur van deze wereld,  te leren kennen. De Heilige geest is het vuur in ons. Dit vuur kunnen we doven. In 1 Thessalonicenzen 5 motiveert Paulus de […]

Read more