Het woord begint na de worship op 1:14:45 We verwachten een machtige manifestatie van Gods Heerlijkheid op deze aarde. Maar wat we ook mogen verwachten is verdrukking. In de eerste brief van Petrus staat dat de hitte van verdrukking ons niet mag bevreemden. We mogen ons zelfs verblijden omdat Gods Heerlijkheid zich erin openbaart. ┬áIn […]

Read more