Het woord begint na de worship op 1:14:45 We verwachten een machtige manifestatie van Gods Heerlijkheid op deze aarde. Maar wat we ook mogen verwachten is verdrukking. In de eerste brief van Petrus staat dat de hitte van verdrukking ons niet mag bevreemden. We mogen ons zelfs verblijden omdat Gods Heerlijkheid zich erin openbaart.  In […]

Read more

Gerard van Amerongen brengt een boodschap die ons ertoe aanzet dieper in onszelf te kijken.Hoe zit het met onze geestelijke toestand? Wanneer Jezus terugkomt, hoe zal hij ons dan aantreffen? Hij belooft ons tijden van verkwikking, opwekking. Hieraan is een voorwaarde verbonden: bekering.

Read more

Woord start na de worship  op 59:32 Het is de derde dag na Jezus’ dood. In Lucas zien we hoe 2 mannen Jeruzalem de rug toekeren, op weg naar Emmaus. Ze hebben geen verwachtingen, geen hoop meer. Wanneer Jezus naast hen komt  lopen herkennen ze hem niet…Wat is er nodig om hun ogen en hun […]

Read more

Jezus dood aan het kruis was een daad van radicale liefde. Hij was bereid zijn leven te geven voor ons. Het was radicale kracht die Hem deed opstaan. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan is in ons door Zijn Heilige Geest. Hoe reageren wij op deze boodschap? Kunnen wij, de Westerse […]

Read more

Luister hoe doorheen de hele Bijbel God zich kenbaar maakt door vuur. Vuur is de gave die mensen aantrekt en een verlangen in hen opwekt om Jezus, het vuur van deze wereld,  te leren kennen. De Heilige geest is het vuur in ons. Dit vuur kunnen we doven. In 1 Thessalonicenzen 5 motiveert Paulus de […]

Read more