Jezus dood aan het kruis was een daad van radicale liefde. Hij was bereid zijn leven te geven voor ons. Het was radicale kracht die Hem deed opstaan. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan is in ons door Zijn Heilige Geest. Hoe reageren wij op deze boodschap? Kunnen wij, de Westerse […]

Read more

Luister hoe doorheen de hele Bijbel God zich kenbaar maakt door vuur. Vuur is de gave die mensen aantrekt en een verlangen in hen opwekt om Jezus, het vuur van deze wereld,  te leren kennen. De Heilige geest is het vuur in ons. Dit vuur kunnen we doven. In 1 Thessalonicenzen 5 motiveert Paulus de […]

Read more