HELP ONS en LIKE deze VIDEO! Paul sprak op 25 oktober in Tilburg in een genezingsdienst. Dit woord is een eenvoudige, krachtige boodschap met de bijbelse basisprincipes van goddelijke genezing. Er zijn ook enkele getuigenissen van genezingen.

Read more