Deze serie is een krachtig hulpmiddel voor iedereen die pas tot geloof is gekomen of nieuwe gelovigen wil helpen groeien in hun geloof (discipelen). Ze is gebaseerd op Pauls boek ‘start…jouw koninklijke leven’. Het boek zal ook in deze serie als leidraad gebruikt worden. Deze serie geeft je een antwoord op vragen als: Wie is Jezus?, Wat is zonde?, Wat is het Koninkrijk van God?, Wat is de gave van de Heilige Geest?,  Wat is bidden? Hoe kun je de bijbel lezen en de bijbel begrijpen? Wat valt er te zeggen over genezing? En nog zoveel meer….
In het korte filmpje vertelt Paul je meer over deze serie en hoe je aan het boek kunt komen.

Start – Ook voor jou !??