Het is erg belangrijk je dit te realiseren: God was en is volmaakt en zal volmaakt zijn.
Waarom? wel dat geeft hoop voor de toekomst. Deze wereld zoals hij nu is, zal tijdelijk zo zijn.

START – Hfst 5 – Dromen over een perfecte wereld