Dit is een tussengevoegde les over gebed (relatie met God) en de Bijbel.
Uit het boek is dat stukje van H8, H20 en H21. Zonder het boek is het prima te volgen.

START – Hfst 3 extra – Gebed en Bijbel