Vorige week sprak Paul over ons geloof en hoe ons geloof in Jezus de wereld overwint.
Richt je op Jezus. Hij is Liefde. Liefde is de enige manier waarop wij mensen kunnen winnen voor Gods Koninkrijk. Liefde isĀ  een vrucht van de H.Geest die in ons woont. Liefde is het karakter van Jezus. Hierover spreekt
1 Korinthe 13.

Ga naar onze website als je de notities wilt hebben www.activering.nu
Of e-mail ons info@alive-and-well.org

Only Jesus!, Jezus alleen!