Aanbevolen om de worship ook mee te beleven. God spreekt krachtig tijdens de worship. De heerlijkheid van de tweede tempel was groter dan de eerste: Jezus bediende daar, de Zoon van God Zelf. De Heilige Geest werd er uitgestort. De heerlijkheid van de derde tempel zal nog groter zijn: het Lichaam van Christus, vol van de Geest, wij zijn de tempel van God. De vierde tempel is die in de hemel: de God en het Lam zijn de tempel, de ultieme glorie. Maar er is dus een heerlijkheid op aarde die extreem zal zijn. Groot!! luister snel en wordt opgeladen door Gods Geest… Hulpmiddelen bij de preek: www.activering.nu

Je zult Gods heerlijkheid zien als je gelooft