Tijdens de bootconferentie “Vrees niet, geloof alleen” op de Siloam (2017), beantwoorde Hugo Van Leemputten tijdens de genezingsdienst de vraag “Is God soeverien?”

Gebedsverzoeken kunnen via onze digitale gebedsdoos doorgegeven worden: https://godsambassade.be/nl/gebed

Bent U ook gezegend door deze boodschap? Uw gift maakt het mogelijk om Vaders genezende liefde wereldwijd bekend te maken!

U kunt ook partner worden van onze bediening door een maandelijkse gift te geven – https://godsambassade.be/nl/partner

Postrek: 000-0878916-96
IBAN BE65 0000 8789 1696
BIC BPOTBEB1
P/a Bergstraat 156
3010 Kessel-lo
Belgiƫ

GOED NIEUWS VOOR GIFTEN VANUIT NEDERLAND
Uw gift is belastingaftrekbaar als u ze overmaakt via Stichting Evangelisch Dienstbetoon Belgiƫ
Adres: Vrijheer 10, 4564 DL St.Janssteen
Bank: Rabo-bank van West-Zeeuws-Vlaanderen
Bankrekening NL41 RABO 0147 8699 00 (BIC: RABONL2U) met vermelding van “Gift voor Gods Ambassade”.

Deze stichting is door de Nederlandse belastingdiensten erkend op basis van de ANBI-regeling!

Is God soeverein? – Hugo Van Leemputten – 2017-07-27