Het Onze Vader is een fantastisch voorbeeld van gebed in autoriteit, alleen komt dit in veel vertalingen niet duidelijk naar voren. Paul onderbouw vanuit het Woord, de Bijbel, het bidden in autoriteit; dat is bidden vanuit onze identiteit en relatie met God als VADER. Dat is een voorwaarde. Vandaar dat he gebed b begint met… ‘Onze Vader….’ Je zult het verschil gaan merken in je dagelijks leven en in gebedsverhoringen.

Identiteit: autoriteit in ons bidden (1)