Hoe bouw je sterker geloof Deel 2

Thema: Geloof vanuit het praktische verhaal over Paulus, op weg naar Rome in handelingen 27 en 28.
Paul begint zijn boodschap met dit gebed:
“Heer, U weet wat U doet. En wij weten NIET wat U doet. Er is bij U geen paniek maar wij voelen ons onrustig, als op de golven van de zee. Wij weten wel dat U alles weet, maar het voelt bij ons niet zo lekker, Heer…Wat een fantastische tijd Jezus, om ons geloof te laten groeien. …om ons, uw kerk wakker te laten worden. We richten onze ogen op U…”
Vertrouwen we nog steeds op Gods plan? Blijven we geloven in Opwekking in deze onzekere tijden?  Blijven we geloven in een grote beweging van Gods kerk hier op aarde met wonderen  en tekenen en mensen die genezen?
In dit verhaal over Paulus verloren alle opvarenden de moed. Luister naar wat er dan gebeurt…

Hoe bouw je sterker geloof Deel 2