Het beste wat je kunt doen als je vertwijfeld bent of ontmoedigd, onzeker over de toekomst, of je afvraagt wat er nu eigenlijk voor vrucht is in je leven is: Naar Jezus gaan en hem vragen stellen. Luister mee naar het verhaal van Johannes de Doper, die de grootste wordt genoemd van oud-testamentische bedienaars, maar in de gevangenis terechtkomt en ineens begint te twijfelen of hij het wel goed gedaan heeft… Hij is verrast, ontmoedigd door wat er gebeurt. En dan kijk eens hoe Jezus reageert daarop… heerlijk bemoedigend. Het is okay je zo te voelen… maar ga ermee naar Jezus en stel hem vragen. Ook ontroerend om te zien is de reactie van Jezus als hij hoort dat Johannes gedood is. Een boodschap van hoop en geloof, overwinning.

Ga naar onze website als je de notities wilt hebben www.activering.nu
Of e-mail ons info@alive-and-well.org

Het gaat Jezus altijd om mensen (hij is er in je vertwijfeling/ontmoedig)