Er zijn beloftes die begonnen zijn om in vervulling te gaan. Bijvoorbeeld in Joel 2:28 en Handelingen 2:17 staat dat God zijn Geest zal uitstorten op ALLE vlees. Dit heeft niets te maken met de vervulling van de Heilige Geest, maar het heeft alles te maken met een uitzonderlijke tijd van genade, waarin heel veel mensen Jezus kunnen en zullen aannemen. Paul legt aan de hand van de Bijbel helder uit wat de Bijbel hierover zegt. OOGST!!!

Gods Geest op alles wat leeft, een grote oogst