De Heilige Geest wil dat we Hem betrekken in ons dagelijkse leven. Hij wil erkend en herkend worden. Hij vraagt onze aandacht.
Als we Hem danken en vragen naar ‘meer’ dan zullen we zien hoe een klein wolkje een stortbui wordt en hoe een paar vissen en 5 broden zich vermenigvuldigen tot er meer dan genoeg is.
En laten we ons hart zuiver houden zodat Zijn Rivier vrijelijk door ons heen kan stromen.

De Heilige Geest (h)erkennen