Luister hoe doorheen de hele Bijbel God zich kenbaar maakt door vuur. Vuur is de gave die mensen aantrekt en een verlangen in hen opwekt om Jezus, het vuur van deze wereld,  te leren kennen. De Heilige geest is het vuur in ons. Dit vuur kunnen we doven. In 1 Thessalonicenzen 5 motiveert Paulus de gemeente om het vuur aan te wakkeren. Een boodschap van Seth Fawcett, via Zoom vanuit Nieuw – Zeeland

Voor meer informatie: mail ons info@alive-and-well.org

De H.Geest en vuur – Seth fawcett