Op zondag 21 mei 2017 sprak Jan Sjoerd Pasterkamp in onze kerk over “De geestelijke wereld.”

Gebedsverzoeken kunnen via onze digitale gebedsdoos doorgegeven worden: https://godsambassade.be/nl/gebed

Bent U ook gezegend door deze boodschap? Uw gift maakt het mogelijk om Vaders genezende liefde wereldwijd bekend te maken!

U kunt ook partner worden van onze bediening door een maandelijkse gift te geven – https://godsambassade.be/nl/partner

Postrek: 000-0878916-96
IBAN BE65 0000 8789 1696
BIC BPOTBEB1
P/a Bergstraat 156
3010 Kessel-lo
Belgiƫ

GOED NIEUWS VOOR GIFTEN VANUIT NEDERLAND
Uw gift is belastingaftrekbaar als u ze overmaakt via Stichting Evangelisch Dienstbetoon Belgiƫ
Adres: Vrijheer 10, 4564 DL St.Janssteen
Bank: Rabo-bank van West-Zeeuws-Vlaanderen
Bankrekening NL41 RABO 0147 8699 00 (BIC: RABONL2U) met vermelding van “Gift voor Gods Ambassade”.

Deze stichting is door de Nederlandse belastingdiensten erkend op basis van de ANBI-regeling!

De geestelijke wereld – Jan Sjoerd Pasterkamp – 2017-05-21