Download hier GRATIS het boek ‘Start…jouw koninklijke leven’

Deze serie is bestemd voor nieuwe gelovigen, om je te helpen in je relatie met Jezus, en om te groeien in karakter en kracht van Jezus.
Of wil jij nieuw gelovigen discipelen? Gebruik deze serie en het boek erbij.
Het boek is ook te koop (10€+porto), je kan het aanvragen door ons te contacteren op ons adres info@alive-and-well.org


Toelichting ‘Start’ serie

In deze serie spreekt Paul Immanuel Rooda,  over ‘Wie is Jezus? Wat is de hemel? Bestaat er echt eeuwig leven? Heeft God antwoorden op de crises in mijn leven? Hoe lees ik de Bijbel? Wat is bidden, hoe doe je dat? Kan je God ervaren? Enz. enz.
Luister naar dit korte intro clipje. Je zult zo bemoedigd worden door deze serie.

Dit staat er op de achterkant van het boek ‘start’… jouw koninklijke leven

Voor iedereen…
… die Jezus heeft leren kennen en nu wil groeien in geloof en relatie met God.
… die nieuwe gelovigen of zoekenden wil helpen te ontdekken wat een geweldige persoon Jezus Christus is. Iemand discipelen.
… die uit een traditionele geloofsachtergrond komt (geloven omdat het zo hoort, of zo bent opgegroeid), maar nu persoonlijk wil groeien.

Jij kunt dat doen!
– nieuwe gelovigen kunnen dit zelf volgen (maar contact met een levende geloofsgemeenschap is veilig, goed, noodzakelijk
– dit boek/deze serie is zo praktisch opgezet, dat iedere Christen het samen met een pasbekeerde vriend, echtgenoot, kind of collega kan doorlopen.
– Verder is dit boek/deze serie ook heel bruikbaar om in een huisgroep of in de gemeente te gebruiken.

De hoofdstukken…
… zijn kort en krachtig
… hebben aan het eind vragen over de inhoud
… moedigen aan een vers uit het hoofd te leren
… stimuleren door eenvoudige opdrachten en vragen, de ontwikkeling van het karakter van Jezus.
… hebben verwijzingen naar films en boeken
… zijn praktisch over het dagelijkse leven

Bij elk filmpje…
… staan de vragen zonder antwoorden en een blad met de antwoorden
… kan je de antwoorden op de vragen van dat hoofdstuk downloaden.

23 videos 0 subscribers 9015 views