Jezus dood aan het kruis was een daad van radicale liefde. Hij was bereid zijn leven te geven voor ons. Het was radicale kracht die Hem deed opstaan. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan is in ons door Zijn Heilige Geest. Hoe reageren wij op deze boodschap? Kunnen wij, de Westerse […]

Read more

Reeds tijdens de worship worden we meegenomen naar het kruis. Hoe Jezus voor ons geleden heeft  en hoe Zijn bloed ons redding en genezing bracht. We vieren samen het verbondsmaal om dit te gedenken.Paul spreekt vandaag over de mensen die aanwezig waren bij de kruisdood van Jezus. Hoe zagen ze Jezus? En hoe reageerden ze? […]

Read more

Deze serie is een krachtig hulpmiddel voor iedereen die nieuwe gelovigen wil helpen groeien in hun geloof (discipelen). Ze is gebaseerd op Pauls boek ‘start…jouw koninklijke leven’. Het boek zal ook in deze serie als leidraad gebruikt worden. Deze serie geeft je een antwoord op vragen als: Wie is Jezus?, Wat is zonde?, Wat is […]

Read more

– Mijn getuigenis hoe ik Christen werd en mijn bevrijding– God is onze Vader en wij zijn zijn zoon/dochter– Uitleg hoe we met het boek werken. Korte krachtige hoofdstukken van een paar bladzijden, met een paar vragen op het einde, en een hulp om te groeien in je identiteit, je karakter in Jezus.

Read more

Luister hoe doorheen de hele Bijbel God zich kenbaar maakt door vuur. Vuur is de gave die mensen aantrekt en een verlangen in hen opwekt om Jezus, het vuur van deze wereld,  te leren kennen. De Heilige geest is het vuur in ons. Dit vuur kunnen we doven. In 1 Thessalonicenzen 5 motiveert Paulus de […]

Read more

De Koninklijke wet van God is hem lief te hebben (omdat hij eerst van ons hield) en je naaste als jezelf. Deze les is rijk en opbouwend.

Read more

Dit is een tussengevoegde les over gebed (relatie met God) en de Bijbel.Uit het boek is dat stukje van H8, H20 en H21. Zonder het boek is het prima te volgen.

Read more

God is, en hij heeft alles wat is geschapen. De mens is ook door hem geschapen. Prachtig en mooi. Maar hoe zit dat met geloof? En evolutie? Waarom is het belangrijk te weten dat God ons geschapen heeft?

Read more

Het is erg belangrijk je dit te realiseren: God was en is volmaakt en zal volmaakt zijn.Waarom? wel dat geeft hoop voor de toekomst. Deze wereld zoals hij nu is, zal tijdelijk zo zijn.

Read more