Op 1 december 2019 hadden we het voorrecht om Jan Sjoerd Pasterkamp in ons midden te hebben. Hij gaf ons op zijn unieke wijze inzicht in “de twee bomen in het paradijs”. Deze boodschap is heel bijzonder, want het was zijn laatste prediking in België voor hij in maart 2020 naar de Vader ging.

Geniet mateloos van deze fantastische boodschap en wees erdoor gezegend, bemoedigd en opgebouwd!

Bent U ook gezegend door dit onderwijs?

Uw gift maakt het mogelijk om Vaders genezende liefde wereldwijd bekend te maken!
Postrek: 000-0878916-96
IBAN BE65 0000 8789 1696
BIC BPOTBEB1
P/a Bergstraat 156
3010 Kessel-lo België

GOED NIEUWS VOOR GIFTEN VANUIT NEDERLAND Uw gift is belastingaftrekbaar als u ze overmaakt via
Stichting Evangelisch Diensbetoon België
Adres: Vrijheer 10, 4564 DL St.Janssteen
Bank: Rabo-bank van West-Zeeuws-Vlaanderen
Bankrekening NL41 RABO 0147 8699 00 (BIC: RABONL2U)
met vermelding van “Gift voor Gods Ambassade”.
Deze stichting is door de Nederlandse belastingdiensten erkend op basis van de ANBI-regeling!

2 bomen in het paradijs – Jan Sjoerd Pasterkamp – 2019-12-01